RECITAL FLAMENCO

Dissabte 22 de maig , 18 hores, a Auditori de Sant Ildefons
RECITAL FLAMENCO
Al cant: GINESA ORTEGA / ANA REAL
Al ball: MÓNICA FERNÁNDEZ
A la guitarra: JAVIER GAVARA / RAFAEL FERNÁNDEZ / JUAN REAL
Presenta: FRANCISCO HIDALGO
Preu de l’entrada: 5,25€