Névoa homenatja Amàlia Rodrigues

Dissabte 2 de març, 20 hores, a la Sala Ramon Romagosa

Una veu tocada per la saudade, la de Névoa, acompanyada d’un autèntic prestidigitador de les cordes com Vicenç Solsona.
Ens oferiran un repertori exclusivament format per poemes escrits per la diva del Fado Amàlia Rodrigues