EL TIGRE

Diumenge 26/11/2023 19:00h – Sala Ramon Romagosa

Un reconegut coach ha de fer-se unes fotografies per un suplement dominical. La fotògrafa encarregada està passant un mal moment personal. El coach intenta transmetre-li positivitat amb tota mena de receptes motivacionals , ella és molt incrèdula.
Esdeveniments fatídics irrompen en la vida del coach; aleshores, aquest, no sabrà com aplicar-se ell mateix les receptes que amb tanta convicció prescrivia a la fotògrafa.