Campament Oriental del Mag Maginet

Dilluns 28 de diciembre, en la Fira de Cornellà
Campament Oriental del Mag Maginet – Fira de Cornellà

§  Per accedir al recinte es imprescindible l’ entrada impresa o al telèfon mòbil.

§  Es obligatori el correcte ús de la mascareta. Es prendrà la temperatura al entrar i n’hi haurà dipositius de gel hidroalcohòlic.

§  Imprescindible estar a l’hora de convocatoria

NOU TORN 16:20 -> https://www.giglon.com/todos?idEvent=campament-oriental-del-mag-maginet—grup-0

Preu d’entrada: 0 €